Archief | november, 2016

Persbericht NRO: Autonomie van leraren stimuleren komt de prestaties van scholen ten goede

29 Nov

X, Y of Einstein?

Een nieuw onderzoek en persbericht via het NRO:

Als een school stimulerende HRM-activiteiten ontplooit, voelen leraren zich meer verbonden met de doelen en waarden van hun school. Daardoor zijn leraren tevredener, concludeert Tessa Janssen in haar proefschrift. Ook de leiderschapsstijl van de schoolleider is van invloed: schoolleiders die de autonomie van leraren stimuleren, implementeren meer HRM-activiteiten. En die hebben dus een positief effect. Zowel op leraren als op de prestaties van scholen.

Tessa Janssen, die op 1 december promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht in hoeverre Human Resource Management (HRM) kan bijdragen aan de prestaties van basisscholen. Het gaat dan om effecten van HRM op het welbevinden van de leraren en effecten op de prestaties van de school. HRM-activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op werving en selectie, ontwikkeling, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie. Zowel op leerkrachtniveau als op schoolniveau blijkt het belangrijk om HRM in te zetten.

Autonomie

View original post 417 woorden meer

Advertenties

Het periodiek systeem in woord en beeld

16 Nov

Weet jij waarvoor elk element in het periodiek systeem kan worden gebruikt?  Keith Enevoldsen maakte een interactieve versie waarbij hij aan elk element in een korte verklaring het antwoord op deze vraag heeft toegevoegd. Lees verder