Archief | mei, 2015

6 belangrijke vragen om jezelf te stellen wanneer je data interpreteert

28 Mei

Op YouTube ontdekte ik het filmpje “Thinking Critically About Data”. Dit filmpje biedt je aan de hand van zes vragen een manier om kritisch na te denken over data en onderzoeksresultaten. Lees verder

Advertenties

Vlaamse scholieren delen examentips met leerkrachten

27 Mei

De Vlaamse Scholierenkoepel (http://www.scholierenkoepel.be/) heeft 5 tips gedeeld met leerkrachten om ervoor te zorgen dat de examens vlekkeloos verlopen. Ik deel hun boodschap ook graag via mijn blog. Lees verder

2 manieren om je leerlingen en studenten betere notities te laten maken

25 Mei

X, Y of Einstein?

In dit onderzoek experimenteerden Dung Bui en Mark McDaniel met het mogelijks verbeteren van hoe leerlingen notities nemen. In een les met 144 studenten over automechanica werden er random 3 groepen gemaakt:

  • 1 groep kreeg een structuurblad van de les
  • 1 groep kreeg schema’s van de stukken van de wagen waarover de les zou gaan met daarop de belangrijkste punten benoemd
  • 1 groep kreeg als controlegroep… een wit blad.

Na dit deel van de les moesten alle studenten hun papieren afgeven en werden ze gedurende een half uur afgeleid met een woordtest (die niks ter zake deed) en vervolgens werden de studenten op de al dan niet nieuw verworven kennis van automechanica getest. Eerst door “free recall”, schrijf alles op wat je nog van het eerste lesdeel weet, vervolgens door een reeks van vragen en ten slotte een tekstanalyse test (om te kijken hoe goed ze structuur en informatie uit een tekst kunnen halen).

Zeer opvallende…

View original post 228 woorden meer

Hoe kun je als ouder je kind motiveren tijdens de examens?

23 Mei

Met de examens opnieuw vlak voor de deur, deel ik graag dit filmpje van Klasse waarin ouders heel wat do’s en don’ts meekrijgen om hun zoon en/of dochterlief te steunen en te motiveren tijdens de examenperiode. Lees verder

Kun jij deze vergelijking oplossen?

20 Mei

Via The Guardian ontdekte ik de onderstaande wiskundige puzzel die volgens het artikel in Vietnam moet worden opgelost door leerlingen van 8 jaar. Lees verder

Hoe stimuleer je als ouders de studieresultaten van je kinderen?

20 Mei

De nieuwsbrief “Best Evidence in Brief” van het Center for Research and Reform in Education berichtte deze week o.a. over een meta-analyse waarin de impact van ouderbetrokkenheid op studieresultaten werd geanalyseerd. Hieruit blijkt dat o.a. (hoge) verwachtingen van ouders, het regelmatig praten met je kinderen over activiteiten op school en aanleren van leesgewoontes de grootste impact hebben. Toezien op het huiswerk en deelnemen aan activiteiten op school hebben volgens deze studie het minste effect op studieresultaten.  Lees verder

Hoe help je leerlingen bij het aanleren van moeilijke woorden? Zo!

20 Mei

Via Facebook ontdekte ik dit filmpje waarin Mel Buter, een leerkracht uit Nederland, de muziekstudio is ingedoken en een nummer opnam om haar leerlingen te helpen bij het aanleren van moeilijke woordenschat.  Lees verder