Archief | februari, 2015

Het belang van de juiste match tussen student en docent (onderzoek)

28 Feb

X, Y of Einstein?

We weten al langer dat een goede relatie tussen docent en student een zeer groot positief effect op leren kan hebben. Dit onderzoek onder leiding van Jennifer Gross ging van deze premisse uit om te kijken of je die goede relatie op voorhand kan voorspellen. De studenten kregen een trailer te zien maanden voor de eigenlijke lessen van de verschillende professoren waar ze uiteindelijk les van zouden krijgen.

De onderzoekers hielden de reacties en evaluaties van de studenten bij de trailers bij. Deze bleken een goede voorspeller te zijn van de latere evaluaties van de eigenlijke lessen. Meer nog, het bleek – ook los van goed of minder docent – een goede voorspeller te zijn van hoe goed de studenten zullen onthouden uit de lessen, net omdat het een goede voorspeller bleek van de relatie tussen docent en student.

Binnenkort in deze aula, deze professor met de cursus…

Nu, je kan moeilijk elk vak door…

View original post 226 woorden meer

Advertenties

How to Help Every Child Fulfil Their Potential – Carol Dweck

18 Feb

Wie dit blog al een tijdje volgt weet dat Carol Dweck en haar onderzoek naar het effect van een growth mindset regelmatig opduikt hier. Dit is een videofragment van een lezing die Dweck gaf voor RSA in 2013. Lees verder

Study Less Study Smart

18 Feb

Via Youtube ontdekte ik de presentatie “Study Less Study Smart” van Marty Lobdell, een voormalig docent psychologie van het Pierce College in Washington State. Hierin geeft hij zijn studenten een heleboel studietips mee die ik ook zelf regelmatig deel via dit blog, tijdens workshops of in gesprekken met de studenten die ik begeleid. De presentatie duurt een uur maar is echt wel de moeite waard om helemaal te bekijken. Lees verder

Informatie opslaan op je computer maakt plaats om nieuwe dingen te leren

17 Feb

X, Y of Einstein?

Enkele jaren geleden was er al het onderzoek van Sparrow et al (2011)  dat toonde dat als je dingen opslaat op je computer, je makkelijker dingen vergeet.

Wouter Duyck deed het experiment opnieuw voor ‘Ook getest op mensen’:

Nieuw onderzoek van Storm en Stone (deze zouden een jaren 80 muziekduo kunnen geweest zijn), gaat verder op deze bevindingen met 3 nieuwe experimenten waarbij ze studenten 10 woorden in een computerfile van buiten lieten leren waarbij na een eerste lijst van 10 woorden, er na 20 seconden een nieuwe bestand met 10 woorden volgde om uit het hoofd te leren.

Wat blijkt? De studenten onthielden de tweede lijst beter als ze eerst de mogelijkheid gekregen hadden om de eerste lijst op een computer op te slaan.

Als de studenten merkten dat het opslaan van de computer niet zo betrouwbaar was, bestanden die verloren gaan, enzovoort, dan bleek het effect op de tweede lijst…

View original post 246 woorden meer

Research-based principles for multimedia learning

9 Feb

Via de Scoop.it pagina “Master Leren & Innoveren” ontdekte ik deze uitgebreide presentatie van Richard E. Mayer waarin hij vanuit zijn “Cognitive Theory of Multimedia Learning” dieper ingaat op de basisprincipes waar multimediapresentaties of digitale leermiddelen volgens hem aan moeten voldoen om een optimaal leereffect te bereiken.    Lees verder

Jane McGonigal: Gaming kan onze wereld beter maken

5 Feb

De afgelopen dagen heb ik het eerste deel doorlopen van een MOOC over Gamification. Hierbij werd op een bepaald moment verwezen naar een TED-talk van Jane McGonigal. Zij is er als game-designer van overtuigd dat de wereld een betere plaats wordt wanneer we met z’n allen veel meer games zoals World of Warcraft zouden spelen. Deze games geven de speler de middelen om werelden te redden en de drijfveer om de gewoontes van helden te leren. Volgens McGonical kunnen we deze kracht van gamers ook gebruiken om echte problemen op te lossen.  Lees verder

Onderstrepen en markeren werkt beter … als je er niet in gelooft!

5 Feb

In januari 2013 verscheen de studie ‘Applying Cognitive Psychology to Education’ (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan and Willingham) waarin het effect van een aantal studiestrategieën werd onderzocht. In die studie werd het onderstrepen en het aanduiden van tekstpassages samen met het louter herlezen van een tekst als één van de minst efficiënte studiestrategieën naar voren geschoven. Via Jeroen Janssen (@J3ro3nJ) ontdekte ik nu de recente studie “Highlighting and Its Relation to Distributed Study and Students’ Metacognitive Beliefs” waaruit blijkt dat het onderstrepen of markeren als studiestrategie in bepaalde gevallen wel efficiënt kan zijn, en dan vooral voor studenten die er niet van overtuigd zijn dat deze strategie kan werken. Lees verder