Archief | november, 2013

Deze video vat de tegenstelling growth versus fixed mindset samen

24 Nov
Advertenties

5 ideeën van ouders over onderwijs die niet kloppen….

22 Nov

DUURZAAM ONDERWIJS

Niet dat alle ouders er zo over denken, maar de volgende 5 ideeën over onderwijs blijken hardnekkig te leven bij veel ouders, en blijken volgens wetenschappelijk onderzoek niet te kloppen:

  1. Hoe meer kansarmen en anderstaligen op de school, hoe sterker het onderwijsniveau daalt:  De krant De Standaard meldde deze week dat de segregatie in ons onderwijssysteem maar blijft toenemen. Op scholen met kansarme leerlingen trekken kansrijke ouders vaak hun kinderen weg: ze denken dat de onderwijskwaliteit en het niveau zullen dalen omdat er zoveel kansarme leerlingen zitten. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat niet. Onderzoek toont aan dat de schoolbevolking en de samenstelling van de klassen maar weinig effect heeft op de effectiviteit van scholen en de leerwinst van leerlingen. In sommige scholen met veel kansarme en anderstalige leerlingen stijgt de kwaliteit van het onderwijs en verhoogt de leerwinst zelfs, net omdat de leerkrachten zich door de leerlinginstroom gedwongen voelen om…

View original post 797 woorden meer

Waarom leer je feitenkennis beter ’s middags en sport of muziek ’s avonds?

3 Nov

Uit heel wat studies blijkt dat ons brein tijdens de slaap heel actief aan de slag gaat met het verwerken en consolideren van de informatie die het overdag heeft opgeslagen. In een recent onderzoek werd er nagegaan wat het optimale tijdsinterval is tussen het verwerven van de informatie en het tijdstip waarop je in bed kruipt om de informatie of vaardigheden op lange termijn beter te onthouden of onder de knie te hebben. Het aanleren en inoefenen van procedurele vaardigheden (bijvoorbeeld sporten, muziek spelen) plan je beter vlak voordat je in bed kruipt. Het instuderen van feitenkennis (waarbij je een beroep moet doen op je declaratieve geheugen) doe je (hoewel het bewijsmateriaal minder overtuigend is) best in de namiddag, zo’n zeven en een half uur voordat je gaat slapen. Lees verder