Limericks verhogen je slaagkansen!

20 Aug

In heel wat studiegebieden is een grondige kennis van basisbegrippen (termen, definities, …) een absolute vereiste voordat je tot leren van een hogere orde (kritisch nadenken, toepassen) kunt komen. Dit geldt zeker ook voor studenten in een medische studierichting die heel wat anatomische en fysiologische begrippen en termen moeten verwerven. Vaak trachten studenten dit te realiseren door ellenlange lijsten van al deze begrippen en definities te herhalen en letterlijk te memoriseren.

Studies hebben echter aangetoond dat het ‘pure’ blokwerk zonder een diep begrip van het verband tussen de ingeprente feiten meestal leidt tot slechte resultaten wanneer ook het probleemoplossend vermogen of kritische reflectie wordt aangesproken (Beitz, 1997; Pandey and Zimitat, 2005, 2007). De uitdaging voor docenten en scholen bestaat er dan ook in om het verwerven van die kennis te faciliteren door studenten aan te sporen om de leerstof op een actieve manier  te verwerken. Binnen de faculteit geneeskunde aan de universiteit van Ottawa, Ontario in Canada werd er in 2009 ook naar een manier gezocht die studenten kon helpen om hun vertrouwdheid met de anatomische begrippen en actief leren te stimuleren.

Wie schrijft die blijft!

De studenten kregen de opdracht om een limerick te maken over een onderwerp in hun anatomiecursus. Vervolgens werd hen gevraagd om de limericks van hun collega-studenten te beoordelen op een aantal criteria (educatieve waarde, accuraatheid, vormkenmerken en spelling/stijl). Vervolgens werden de beste limericks nogmaals beoordeeld om uiteindelijk een top drie te selecteren. We geven je enkele voorbeelden.

Atlas and Axis are King and Queen,
Thoracic and Lumbar are in between,
The Sacrum is next,
Your discs help you flex,
Your spinal column is curvy and lean.

Our gallbladder is the bile’s favorite place to hide,
Its green and yellow color gives it a lot of pride,
Through the cystic duct it goes,
Past the ampulla it flows,
Causing big droplets of fat to break up and divide.

Wat leverde dit alles nu op?

Via onderzoek werd de mogelijke invloed van de inzet van de studenten op hun uiteindelijke cijfer voor dit vak onderzocht. Hieruit bleek dat de resultaten van de studenten die actief deelnamen aan deze opdracht (meer dan 80% nam deel aan de eerste opdracht en ongeveer 70% werkte ook de tweede fase af) significant hoger lagen dan de studenten die hier niet aan deelgenomen hadden. De studenten die de hoogste cijfers behaalden waren diegenen die de hele opdracht (het schrijven van een limerick en beide evaluatierondes) hadden doorlopen.

Waarin schuilde de ‘leerkracht’ van deze opdracht?

Deze opdracht gaf de studenten een kans om creatief aan de slag te gaan met de lesinhoud van een vak waarbij men vaak het idee is toegedaan dat het passief verwerven van feitenkennis centraal staat. Nu werden ze aangespoord om de leerstof op verschillende manieren door te nemen en verbanden te zoeken in hun zoektocht naar vaktermen om in de limerick op te nemen.

Een limerick is lang genoeg om je toe te laten om meerdere begrippen aan elkaar te koppelen en een verhaal te vertellen. Bovendien kan rijm fungeren als een trigger om een term te herinneren. Tenslotte kun je ook gebruik maken van de muzikale voordelen van ritme (Wallace, 1994; Purnell-Webb and Speelman, 2008) om het opslaan van informatie in het lange termijn geheugen te versterken.  Zo blijkt uit onderzoek van Wallace en Rubin (1988) dat het luidop vertellen van een tekst op het ritme van een beat de herinnering kan versterken.

De twee fases waarin de peerevaluatie werd toegepast stimuleerde de studenten tot actief leren. Niet alleen moesten de studenten verifiëren of de informatie in de limericks accuraat was en beoordelen of ze geschikt waren om de leerstof te verwerken. De tweede fase van de evaluatie gaf alle studenten de kans om de beste limericks te bekijken en diegene te bewaren die ze zelf nuttig vonden. Door alle limericks door te nemen herhaalden de studenten hun leerstof.

Uiteraard kun je de positieve resultaten niet enkel worden toegeschreven aan de hierboven vermelde factoren. De studenten die deelnamen aan deze opdracht waren vermoedelijk ook sowieso ook sterk(er) gemotiveerd om te werken voor hun studies en te slagen voor dit vak. Toch waren de resultaten bemoedigend en rechtvaardigden ze de tijd en inspanning die werden geleverd om de studenten tot actief leren aan te sporen.

Wil je er zelf mee aan de slag?

Als je er zelf ook over nadenkt om een gelijkaardig project op te zetten hou je mogelijk best rekening met de volgende aspecten:

  • Het hoge aantal studenten dat deelnam aan de opdracht heeft mogelijk te maken met de timing en het moment waarop de opdracht werd gegeven. Studenten zijn meestal meer gemotiveerd aan het begin van een lessenreeks.
  • Ook de flexibiliteit met betrekking tot waar en wanneer het werk moest worden uitgevoerd speelde mogelijk een rol. De informatie over de opdracht konden ze makkelijk online terugvinden. Ook het schrijven van de limerick (in groepjes) gebeurde online. Enkel het indienen van hun evaluaties gebeurde tijdens de les. Omdat deze momenten aan het eind van de lessenreeks vielen lag de participatiegraad iets lager omdat de studenten in die periode mogelijk ook overstelpt werden met andere opdrachten voor andere vakken.
  • Het organiseren van dergelijke opdrachten kan vrij arbeids- en tijdsintensief zijn. Online-tools (website, online evaluatieformulieren) kunnen hierin een absolute meerwaarde betekenen.

Ken je zelf ook een leuke ‘educatieve’ limerick? Laat het ons weten!
Bron: The Use of Limericks to Engage Student Interest and Promote Active Learning in an Undergraduate Course in Functional Anatomy, Jacqueline A. Carnegie, Department of Cellular and Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Ottawa, Ontario, Canada
Anatomical Sciences Education, March/April 2012

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: